A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
 

Predstavljanje
 
Skupština Javnog društva
 
Godišnji izveštaji