A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Sekretarijat
 

SEKRETARIJAT DKMT-A

Administrativni centar Sekretarijata je sedište Predsedavajućeg. Finansijska sredstva za funkcionisanje Sekretarijata obezbeđuju punopravni članovi Skupštine regionalne saradnje.

Organizaciono, ovaj sekretarijat je pod direktnim rukovodstvom Predsedavajućeg. Sekretarijat ima 3 delegirana člana 1 osoba iz mađarske, 1 osoba iz rumunije, 1 osoba iz Vojvodine. Rukovodilac Sekretarijata je član delegiran iz zemlje aktuelnog Predsedavajućeg. Rukovodilac Sekeretarijata se rotaciono menja zajedno sa Predsedavajućim.

Glavni zadaci su:

·          koordinira sednice Skupštine regionalne saradnje,

·          sarađuje u izradi radnih dokumenata,

·          je u stalnoj vezi sa regijama-članicama,

·          obezbeđuje stalni protok informacija,

·          izgrađuje veze sa drugim regionalnim saradnjama,

·          prati razne programe Evropske unije i na osnovu odluke Skupštine regionalne saradnje priprema konkurse i organizuje realizaciju projekata,

·          inicira i uč· estvuje u organizovanju raznih zajednič· kih manifestacija i akcija.

SARADNICI:

·          Beáta Domonkos: delegat Mađarskih članica

·          Éva Fenyvesi: delegat Rumunskih članica

·          Roland Kókai: delegat Vojvodine

Adresa u Mađarskoj:
6722 Szeged, Tábor u. 7/B.
Telefon: +36-62/543-165

Fax: +36-62/543-166

 

Adresa u Rumuniji:
Bd. Revolutiei din 1989, nr. 17. 300034 Timisoara, Romania

Telefon: +40-744/221-257
Fax: +40-256/493-674

Adresa u Vojvodini:
21 000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16.
Telefon: +381-21/456-190
Fax: +381-21/456-190

E-mail: office@dkmt.net