Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Comisia de coordonare
 

COMISIA DE COORDONARE

 

Desemnarea membrilor în Comisia de Coordonare
În vederea eficientizării procesului de pregătire a hotărârilor şi pentru a sprijini funcţionarea DKMT, Adunarea Generală a înfiinţat o comisie de coordonare din rândul funcţionarilor aleşi ale membrilor fondatori, a cărei membri, câte o persoană din fiecare ţară, sunt desemnaţi de către ţările membre prin consens.

Sarcinile Comisiei de Coordonare

- asigură pregătirea proiectelor de hotărâri care vor fi supuse spre dezbatere Adunării Generale

- asigură coordonarea între membrii Adunării Generale

- asigură legătura între Adunarea Generală şi SUP Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT

Membrii Comisiei de Coordonare

Marosvári Attila, viceprimarul oraşului Makó, reprezentând judeţele din Ungaria

- Liviu Borha, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, reprezentând judeţele din România

- Dr. Tihomir Simić, vicepreşedintele Consiliului Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, reprezentând Serbia   

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.