Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Prezentare
 

Organizaţia a fost înfiinţată la Szeged, în data de 21 noiembrie 1997. Denumirea uzuală: Euroregiunea DKMT

Membrii: judeţele Bács-Kiskun, Békés şi Csongrád (Ungaria);

Judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş (România)

Provincia Autonomă Voivodina (Serbia)

Suprafaţa: 71 879 kmp

Număr de locuitori: 5,3 milioane

 
Obiectivele cooperării stabilite de către semnatari se referă la dezvoltarea şi lărgirea colaborării între comunităţile şi autorităţile locale în domenii ca economia, educaţia, cultura, ştiinţele şi sportul – sprijinind astfel regiunea în procesul de integrare europeană.

 
Adunarea generală este principalul organ de decizie a Cooperării Regionale DKMT. Adunarea generală este formată din conducătorii instituţiilor administrative din regiune, şi este organul de pregătire, coordonare şi de decizie strategică a cooperării. La şedinţele adunării participă membrii cu drepturi depline ai adunării generale (membrii fondatori şi membrii asociaţi), respectiv ceilalţi participanţi (invitaţi permanenţi şi ocazionali). În fiecare an, la ultimul sfârşit de săptămână din luna mai, la obeliscul Triplex Confinium, aflat la punctul de întâlnire a graniţelor dintre Ungaria, România şi Serbia, se organizează Zilele Euroregiunii DKMT. Cu această ocazie, temporar, se deschid frontierele şi, de regulă, se întruneşte adunarea generală.

 
Preşedintele în exerciţiu este ales de către adunarea generală pe o durată de un an din rândul preşedinţilor organizaţiilor membre. Preşedintele în exerciţiu nu poate fi ales de două ori consecutiv, iar la alegerea preşedintelui va trebui avut în vedere şi rotaţia dintre ţări. În perioada dintre două adunări generale organizaţia este condusă de către preşedinte, el coordonează activitatea secretariatului, întocmeşte un raport anual despre activităţile Cooperării şi despre modul de executare a hotărârilor adunării generale. Preşedintele în exerciţiu convoacă adunarea generală şi conduce şedinţele acesteia.

 
Secretariatul îndeplineşte sarcini administrative: ţine legătura în mod permanent cu regiunile membre, contribuie la întocmirea documentelor de lucru, iniţiază şi organizează evenimentele comune, urmăreşte programele Uniunii Europene, întocmeşte cereri de finanţare pe baza hotărârilor adunării generale, şi implementează proiecte. Sediul secretariatului este întotdeauna la sediul administrativ al preşedintelui în exerciţiu. Secretariatul se compune din trei persoane delegate – câte o persoană din Ungaria, România şi Serbia.

Comisia de coordonare este un corp format din trei persoane, câte o persoană din fiecare ţară, ales de regulă din rândul vicepreşedinţilor organizaţiilor fondatoare, şi care are ca sarcină pregătirea hotărârilor, efectuarea negocierilor prealabile, ţinerea legăturii cu SUP Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii DKMT.

Grupurile de lucru formulează propuneri, proiecte, programe, iniţiative în diferite domenii de specialitate ale cooperării, le înaintează adunării generale, participă la realizarea proiectelor comune. Euroregiunea DKMT are în momentul de faţă 10 grupuri de lucru. Acestea sunt:

- Grupul de lucru pentru economie, infrastructură, turism
- Grupul de lucru pentru urbanism, protecţia mediului şi ocrotirea naturii
- Grupul de lucru pentru cultură, sport, organizaţii civile şi probleme sociale
- Grupul de lucru pentru relaţii internaţionale, informaţie şi  mass-media
- Grupul de lucru pentru protecţia împotriva catastrofelor
- Grupul de lucru pentru sănătate publică
- Grupul de lucru pentru sănătate
- Grupul de lucru pentru parc industrial transfrontalier
- Grupul de lucru pentru turism
- Grupul de lucru pentru agricultură

 
Societatea de Utilitate Publică Agenţia de Dezvoltare a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa a fost înfiinţată de către adunarea generală la data de 24 mai 2003. Membrii fondatori ai adunării generale au creat societatea de utilitate publică în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare stabilite în actul constitutiv al Cooperării Regionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa. Prin acest act, pe lângă organizaţia politică a cooperării, a luat fiinţă şi o societate economică cu personalitate juridică, care este capabilă să pregătească proiectele de dezvoltare comună,  să pregătească şi să implementeze cereri de finanţare, să îndeplinească sarcinile de management ale proiectelor. Societatea de utilitate publică a fost înfiinţată în comun de către cele opt organizaţii ale Euroregiunii DKMT.

 
Euroregiunea DKMT îşi asumă un rol activ şi în organizaţiile internaţionale, ea fiind membră în Asociaţia Regiunilor Frontaliere din Europa (AEBR). Csókási Eszter Anna, directorul executiv al Agenţiei de Dezvoltare face parte din conducerea AEBR.   

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.