Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
„EUROPA FĂRĂ FRONTIERE”
 

„EUROPA FĂRĂ FRONTIERE”
Cerere de finanţare înaintată la apelul cu nr. de cod KÜM-2007-KKF-2

Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (SUP DKMT) este o regiune trilaterală care se află în zona de frontieră dintre Ungaria, România şi Serbia. Odată cu aderarea la spaţiul Schengen pe teritoriul euroregiunii vor fi valabile alte prevederi pe secţiunile de graniţă Schengen dintre Ungaria şi Serbia şi pe secţiunile de graniţă Schengen dintre Ungaria şi România decât cele care există în prezent.  În calitate de agenţie de dezvoltare a Euroregiunii DKMT dorim să oferim cetăţenilor/întreprinzătorilor, respectiv celor interesaţi în circulaţia de tranzit a euroregiunii o privire de ansamblu sugestiv şi comprehensiv despre reglementările în vigoare în condiţiile schimbate.
Proiectul este conceput în aşa fel încât informarea să se producă într-o formă interactivă, prin dezvoltarea unui program de joc, prin care cei interesaţi, după parametrii daţi, vor putea introduce datele privind cetăţenia, ţara din care doreşte intrarea în spaţiul Schengen, ca persoană fizică sau ca transportator (de animale vii, legume-fructe, transport care nu are caracter agricol), parametrii presetaţi. După prelucrarea datelor introduse, sistemul va ilustra în mod plastic, cu ajutorul imaginilor, procedeele, controalele care se desfăşoară la graniţa Schengen. Pe baza criteriilor alese va genera un rezumat, separat, în format PDF, care va cuprinde şi o listă cu actele necesare (în cazul în care este necesară completarea unor anumite acte).
Reprezentarea  virtuală în societatea informaţională a secolului al XXI-lea este utilizat ca un instrument de informare de bază, câştigarea sa de teren arată o tendinţă continuă de creştere.  Cuprinderea reglementărilor legate de spaţiul Schengen într-un program cu reprezentare virtuală – inclusiv elementele vizuale, imaginile distractive, quizul schengen pe înţelesul tuturor – este potrivită pentru a face mai inteligibilă şi accesibilă de către oricine aceste reglementări, şi să cuprindă demonstrativ şi cazurile care cad sub incidenţă penală.

Proiectul vizează următoarele domenii de activitate eligibile:
    Atrage atenţia asupra aderării la spaţiul Schengen printr-un joc on-line, printr-o reprezentare vizuală;
    Prin exemple luate din viaţa de zi cu zi, aşa numite bune-pactici  prezintă schimbările survenite ca urmare a statului de membru al spaţiului Schengen;
    Se adresează în mod direct unui cerc larg de cetăţeni, şi oferă posibilitatea de a le implica în mod activ  

Aderarea la spaţiul Schengen, ridică importante probleme suplimentare în Euroregiunea DKMT, atât poliţiei cât si poliţiei de frontieră pe sectorul graniţelor cu România şi Serbia.
La graniţele externe Schengen aceste instituţii trebuie să pună un accent deosebit pe siguranţa UE şi controalele trebuie făcute cu eficienţă maximă, de preferinţă punând accent pe informarea cât mai bună şi colaborarea cu actorii implicaţi .


Scopul proiectului:
    Dezvoltarea unor programe accesibile, virtuale, îmbogăţite cu elemente de divertisment care să conţină reglementările aplicabile pe graniţele cu România şi Serbia a spaţiului  Schengen;
    Eficientizarea informării si cooperării cu persoanele care intră sau ies din spaţiul Schengen .


Activităţi în cadrul proiectului:
Proiectul se bazează pe prezentarea vizuală – virtuală: prin dezvoltarea unui program informatic interactiv  în mai multe limbi, (conectat la pagina principală  www.dkmt.net  şi la pagina de ştiri www.ericinfo.eu). Pe noul portal va fi afişat un sistem de informare cu mai multe funcţiuni, pe care cei interesaţi vor găsi informaţii legate de graniţa externă a spaţiului  Schengen pe sectoarele graniţei externe a UE:
    Cei interesaţi îşi pot testa cunoştinţele în domeniu cu Testul Schengen-Quiz;
    Suprafaţa vizuală va avea ca element principal un joc care simulează o trecere virtuală a graniţei Schengen, care va putea contribui în mare măsură la învăţarea şi utilizarea reglementărilor aplicabile şi evitarea eventualelor contravenţii. Programul va permite ca aplicantul  să aleagă, în zona virtuală, calitatea de cetăţean al unui anumit stat (ales de el), să completeze date personale, direcţia de trecere a frontierei, intrare-ieşire în spaţiul Schengen, datele mijlocului de transport, a mărfurilor transportate, scopul vizitei, durata programată a vizitei, cazierul (de exemplu fără cazier, persoană cu cazier, persoană dată dispărută sau urmărită), etc. şi în funcţie de datele introduse sistemul va prezenta vizual, cu figurine de joc, procedeele care se impun, controalele, eventual declanşarea unor proceduri speciale.  
    Pe lângă aceasta – în funcţie de solicitări - va genera şi o listă centralizată pentru utilizator cu privire la controalele care se impun la graniţa externă a spaţiului Schengen, şi cu privire la actele necesare.
    Actele necesare vor putea fi accesate pe site-ul programului prin descărcare sau printr-un link.

La elaborarea sistemului de informare multifuncţional vom avea în vedere mai ales faptul că reglementările privind trecerea frontierelor externe vor trebui aplicate după principii unitare, de ex. la graniţele externe vor trebui efectuate controale unitare, controlul persoanelor nu se rezumă doar la verificarea actelor de călătorie şi a condiţiilor de intrare şi de şedere, respectiv a permiselor de muncă şi a altor condiţii, ci se extinde şi asupra depistării pericolelor care ameninţă siguranţa naţională şi ordinea publică a statelor membre Schengen. Controalele vor trebui extinse şi asupra vehiculelor şi altor obiecte aparţinând călătorilor, la intrarea şi la ieşire fiecare persoană va trebui controlată cel puţin o dată.
Atât din punctul de vedere al locuitorilor euroregiunii cât şi al circulaţiei de tranzit care are ca destinaţie spaţiul Schengen a UE, este foarte importantă problema în ce condiţii se poate trece frontiera externă; de ex. ce acte de călătorie sunt valabile, viză valabilă; în anumite cazuri acte care să dovedească scopul şi condiţiile şederii planificate şi mijloacele de trai corespunzătoare, dacă are sau nu interdicţie de intrare, dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională sau pentru relaţiile internaţionale ale statelor membre.
Pentru elaborarea părţii tehnice a sistemului vom apela la experţi externi, vom contacta specialist în relaţii externe, specialist de la poliţia de frontieră, expert vamal şi expert de la poliţie.

Informarea corespunzătoare este importantă atât din punct de vedere al menţinerii în continuare a unităţii euroregiunii cât şi din punctul de vedere al trecerii uşoare şi în securitate a graniţei externe a UE. Poate avea ca rezultat o contribuţie la prevenirea criminalităţii deoarece va creşte nivelul de informare a „potenţialilor făptuitori” privind consecinţele trecerii ilegale a graniţei, confiscarea bunurilor de contrabandă, intrarea sau ieşirea din spaţiul UE fiind sub urmărire penală, etc.

www.schengeninfo.dkmt.eu

    

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.