Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Asigurări de sănătate fără frontiere
 

Asigurări de sănătate fără frontiere
( HUSER0602/007)
Sursă: Program de cooperare transfrontalieră Ungaria – România şi Ungaria – Serbia şi Muntenegru

Finanţarea asigurărilor sociale, şi în mod special a sistemului sanitar creează probleme serioase în zilele noastre. Soluţia este reprezentată, printre altele, de trecerea la un sistem cu mai mulţi asigurători, acest lucru fiind însă rezultatul unei transformări mai îndelungate, ce necesită modificări structurale.
În cazul finanţării instituţiilor, şi exploatarea capacităţilor excedentare, precum şi „valorificarea” serviciilor furnizate pot servi drept soluţie. Pe baza celor patru principii de libertate ale Uniunii Europene, furnizarea serviciilor de sănătate şi utilizatorii acestora pot circula liber între statele membre, însă, datorită specificităţilor sistemului sanitar, realizarea practică a acestui principiu reprezintă un proces îndelungat. Armonizarea sistemelor de asigurări sociale, în special a diferenţelor dintre reglementările decontărilor aplicate de către asigurătorii de sănătate, constituirea cooperării dintre asigurători şi instituţii este o sarcină complicată. În Euroregiunea Meuse-Rhine funcţionează un model care asigură, pe baza celor patru drepturi de libertate, libera circulaţie a pacienţilor, serviciilor de sănătate, angajaţilor şi produselor din domeniul sanitar. Cooperarea euroregională se realizează între asiguratori, precum şi între furnizori de servicii de sănătate, prin simplificarea procedurilor de decontare şi de avizare.

Scopul pe termen lung al prezentului proiect este realizarea în cadrul Euroregiunii DCMT a asistenţei medicale transfrontaliere – cuprinzând atât asistenţa ambulatorie, cât şi cea din staţionar – iar decontarea între casele de asigurări de sănătate să asigure finanţarea acesteia între statele respective.
Obiectivul direct, imediat al proiectului este elaborarea unui studiu de fundamentare, adresat teritoriului românesc al Euroregiunii DKMT, studiu ce evaluează în totalitate caracteristicile instituţiilor de sănătate din judeţele Arad şi Timiş, precum şi posibilităţile de cooperare dintre finanţatorii sistemelor de sănătate, construind, pe baza datelor culese, un model care este apt pentru realizarea cardului de asigurări de sănătate Euroregional, în sensul că cei ce dispun de acest card pot utiliza – după instituirea unui sistem de decontare între casele de asigurări –  serviciile de sănătate din ţara vecină în mod asemănător cu cele din ţara proprie.

 

La elaborarea modelului vor participa şi Casele de asigurări de sănătate din ţările implicate.
Rezultatul proiectului – studiul elaborat pentru fiecare ţară în parte – va formula la nivel regional pentru instituţiile de sănătate, pentru asigurătorii de sănătate, respectiv pentru factorii de decizie, un model în care circulaţia pacienţilor nu este îngrădită de graniţe statale, iar problema posibilităţii decontărilor şi a finanţării este soluţionată.
Utilizând datele evaluate în cadrul studiului – serviciile furnizate de către instituţii – vor fi publicate într-o publicaţie în patru limbi, care va cuprinde structura serviciilor de sănătate ale instituţiilor de sănătate din Euroregiunea DKMT, precum şi evidenţa serviciilor ce sunt furnizate.
Proiectul contribuie la intensificarea cooperării transfrontaliere dintre instituţiile regiunilor frontaliere, respectiv, la fundamentarea acesteia. Modelul conturat în cadrul studiului se va referi nu doar la cooperarea dintre casele de asigurări de sănătate, ci şi la cooperarea dintre instituţii şi asigurătorii de sănătate, precum şi la cooperarea inter-instituţională. Astfel, vor fi implicate mai multe nivele ale sistemului de asigurări de sănătate.Efecte măsurabile
 • Evaluarea în întregime a instituţiilor de sănătate şi a furnizorilor de servicii de sănătate şi curative din judeţele Arad şi Timiş, constituirea unei baze de date accesibile
 • Evaluarea caracteristicilor asistenţei acordate bolnavilor, ale circulaţiei/mobilităţii bolnavilor, constituirea unei baze de date accesibile
 • Bază de date referitoare la capacităţile libere
 • Bază de date referitoare la preţurile serviciilor de sănătate

Grup ţintă
 • Instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul furnizării serviciilor de sănătate, ale căror servicii sunt finanţate prin decontarea de către casa de asigurări de sănătate
 • Asigurătorii naţionali de sănătate
 • Cei ce elaborează legile şi reglementările referitoare la asigurările sociale, şi în cadrul acestora, la asigurările de sănătate
 • Populaţia din Euroregiunea DKMT


Prin modelul de decontare dintre asigurătorii de sănătate configurat în cadrul proiectului, se contribuie la o mai eficientă exploatare a capacităţilor instituţiilor de sănătate, atenuând în acest mod problemele de finanţare. Pe termen lung, obiectivul este realizarea Cardului Euroregional DKMT de Asigurare de Sănătate. Sustenabilitatea financiară va fi garantată de către casele de asigurări de sănătate, aflate în relaţii contractuale unele cu celelalte, deoarece acest sistem funcţionează asemănător şi în prezent la nivel naţional, în acest mod fiind fundamentată şi sustenabilitatea instituţională.
Implementarea proiectului ţinteşte constituirea unui model – aplicabil în practică – ce asigură locuitorilor care trăiesc în Euroregiunea DKMT posibilitatea accesibilităţii în interiorul euroregiunii la serviciile de sănătate, indiferent de cetăţenie. Condiţia fundamentală pentru acest lucru este realizarea unei metodologii, unui sistem de decontare între casele de asigurări de sănătate din ţările implicate. Modelul acesta – după adaptarea la condiţiile locale – poate fi aplicat şi în alte euroregiuni.

Activităţi planificate
În prima parte a proiectului are loc pregătirea achiziţiei activităţii de furnizare de servicii necesare realizării studiului. Sistemul concret de criterii căruia trebuie să îi corespundă acest studiu este decis de grupul de lucru în domeniul sănătăţii ce activează în cadrul cooperării DKMT, cererile de ofertă vor fi întocmite în conformitate cu reglementările procedurilor de achiziţii corelate utilizării resurselor. Discuţiile de demarare a proiectului, organizate în cadrul primului pachet de activităţi ţintesc stabilirea exactă a sistemului de criterii, aici vor fi invitaţi şi reprezentanţii caselor de asigurări de sănătate, precum şi cei ai instituţiilor ce furnizează servicii de sănătate.
În cursul etapei pregătitoare, este importantă contactarea şi comunicarea cu instituţiile de sănătate şi cu casele de asigurări de sănătate, în scopul asigurării furnizării datelor solicitate.
În cadrul elaborării studiului contractat în urma procedurii de achiziţie este necesară efectuarea următoarelor evaluări, analize:

 • Evaluarea mobilităţii bolnavilor – numărul pacienţilor din Euroregiunea DKMT trataţi în instituţia respectivă, natura afecţiunilor tratate, componenţa serviciilor furnizate.
 • Evaluarea instituţiilor – oferta de servicii a instituţiilor, analiza capacităţii,
 • Analiza legislaţiei, convenţiilor, reglementărilor în domeniu

După obţinerea evaluării, în elaborarea exactă şi amănunţită a modelului de decontare este necesară cooptarea asigurătorilor de sănătate. În această fază a prezentului proiect se realizează discuţii tripartite de punere de acord între casele de asigurări de sănătate din ţările implicate.
Având în vedere modificările structurale, modelul configurat trebuie să ia în considerare şi posibilitatea implicării asigurătorilor privaţi.
După finalizarea studiilor ce vor conţine evaluările, respectiv modelul, structura de servicii a instituţiilor de sănătate şi lista serviciilor accesibile din Euroregiunea DKMT, ele vor fi editate într-o publicaţie sintetică în patru limbi.

    

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.