Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Constituirea unei echipe de intervenţii pentru gestionarea în comun a problemelor legate de inundaţii
 

Constituirea unei echipe de intervenţii pentru gestionarea în comun a problemelor legate de inundaţii
 ( HUSER0602/006)
Sursă: Program de cooperare transfrontalieră Ungaria – România şi Ungaria – Serbia şi Muntenegru

Catastrofele naturale, mai ales inundaţiile nu cunosc graniţe. Prevenirea inundaţiilor, respectiv protecţia împotriva acestora este o activitate complexă unde principalele activităţi profesionale sunt sarcina direcţiilor Apelor. Experienţa, însă, a dovedit că există domenii ale apărării, de ex. informarea cetăţenilor, asigurarea logisticii, ajutor medical, psihic, salvarea bunurilor şi a persoanelor, unde este necesară o creştere a nivelului de organizare atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al formării. Practica apărării împotriva inundaţiilor trebuie lărgită cu elemente care asigură nu doar securitatea terenului, regiunii periclitată de inundaţii dar şi a cetăţenilor care locuiesc în aceste teritorii.
    În momentul de faţă nu există o instituţie, un organism care să fie apt să intervină concomitent în mai multe ţări pe baza unor norme comune pentru derularea unor activităţi eficiente de prevenire şi apărare, respectiv, care să salveze cetăţenii din situaţii de urgenţă şi să-i sprijine pe aceştia în crearea unor condiţii de trai relativ normale în apropierea reşedinţei lor .
     Scopul proiectului este de a crea condiţiile materiale şi umane necesare dezvoltării prevenirii inundaţiilor, respectiv care sunt necesare asigurării unor servicii complementare activităţilor de apărare furnizate cetăţenilor – informare, salvare, acomodare. Prezentul proiect oferă posibilitate de a crea un cadru de cooperare în domeniul prevenirii, intervenţiei şi reabilitării.
    În acest context activităţile derulate în cadrul proiectului sunt:
 • Achiziţionarea şi punerea în funcţiune a unui sistem de monitorizare mobil şi integrarea acestuia în sistemul de apărare
 • Pentru crearea unei echipe complexe care să efectueze activităţi de prevenire, apărare, este necesară organizarea şi implementarea unui program de formare – pentru asigura posibilitatea de intervenţie în străinătate – acreditare.
 • Pentru funcţionarea acestei echipe complexe şi a asigura pregătirea acesteia pentru situaţii de urgenţă sunt necesare exerciţii comune şi crearea unor condiţii comune pentru derularea activităţilor de apărare împotriva inundaţiilor.
Sistemul de monitorizare mobil achiziţionat, ca rezultat al proiectului, prin transmiterea permanentă a datelor privind cotele apelor şi datelor meteorologice va asigura informaţii în mod constat despre situaţia râului Tisa care străbate Euroregiunea DKMT. Pagina de internet creată în completarea sistemului de monitorizare, pe lângă asigurarea transparenţei, are rolul şi de a transmite cetăţenilor informaţiile legate de inundaţii.  Această echipă complexă poate acţiona pe tot teritoriul DKMT, în activităţi de apărare dar mai ales în cele de apărarea cetăţenilor. Totodată, prin evacuarea locuitorilor din zonele periclitate prin tehnica din dotare se poate asigura şi acomodarea acestora şi crearea unor condiţii de trai apropiate de normal până la trecerea situaţiei de urgenţă.

Grup ţintă
 • Cetăţenii din cadrul Euroregiunii DKMT care locuiesc de-a lungul Tisei
 • Cetăţenii din cadrul Euroregiunii DKMT
 • Organismele de pe teritoriul Euroregiunii DKMT care sunt implicate în activităţile de apărare împotriva inundaţiilor
 • Organizaţiile de voluntari care se implică în activităţile de apărare (descarcerare, ambulanţă, scafandri)

Scopul acestui proiect, având în vedere dreptul fundamental al omului la viaţă şi securitate să asigure o echipă complexă care pe lângă integrarea sa în sistemul de monitorizare şi prin aceasta în structura de apărare împotriva inundaţiilor, poate interveni pentru apărarea cetăţenilor în situaţii de urgenţă.
Obiective specifice
 • Sistem de mobil monitorizare a inundaţiilor, crearea unui site de informare legat de acesta
 • Asigurarea formării INSARAG pentru cei care participă la apărare (180 persoane)
 • Crearea unei echipe complexe de apărare, asigurarea necesităţilor tehnice legate de aceasta – achiziţie de mijloace pentru evacuarea locuitorilor şi pentru activităţile de salvare în caz de inundaţii
 • În caz de evacuări înfiinţarea unui „sat mobil”, acomodarea localnicilor
 • Asigurarea evacuării populaţiei în caz de inundaţii – asigurarea condiţiilor logistice, tehnice, medicale, etc.  
 • Întărirea activităţilor de protecţie împotriva inundaţiilor
Obiective generale
 • Creşterea securităţii populaţiei care locuieşte în zone periclitate
 • Ameliorarea lipsei structurilor de protecţie împotriva inundaţiilor
Activităţi preconizate
Achiziţionarea unui sistem mobil de monitorizare, realizarea unei pagini de internet:
Achiziţionarea sistemului mobil de monitorizare permite ca în caz de inundaţii, prin strămutarea sistemului la locul periclitat, să se culeagă date locale legate de inundaţie. Locaţiile unde vor stabili aceste sisteme vor fi stabilite în funcţie de nivelul periclitării asigurând datele necesare planificării apărării locale.
Sistemul permite realizarea unor legături directe, informare rapidă şi de încredere, respectiv o activitate armonizată în gestionarea problemelor şi riscurilor legate de prevenirea inundaţiilor. Legat de sistemul de monitorizare, informarea populaţiei, de exemplu nivelul pericolului, normele de conduită de respectat în caz de situaţii de urgenţă, va fi asigurată de pagina de internet care va fi realizată în cadrul proiectului în trei limbi.
Asigurarea condiţiilor tehnice necesare funcţionării echipei complexe:
Prin înfiinţarea echipei complexe se va realiza un organism de salvare care va fi capabil ca în 24 de ore să asigure pe teritoriile periclitate, în cadrul Euroregiunii DKMT, intervenţia în situaţii de urgenţă prin metode complexe, evacuarea populaţiei din regiunile periclitate, asigurarea acomodării acesteia şi aprovizionarea continuă. În momentul de faţă nu există o organizaţie care ar fi capabilă să deruleze activităţi complexe de prevenţie şi protecţie, armonizate, în mai multe ţări, în acelaşi timp, după norme identice.
În vederea creării echipei complexe pentru acţiuni transfrontaliere este necesară organizarea instruirii, derularea activităţilor de pregătire:
În vederea restrângerii, eliminării fenomenului „turismului de catastrofă”  s-a realizat coordonarea centralizată a activităţii organizaţiilor de voluntari în salvare, iar pregătirea pentru intervenţii internaţionale se face pe baza unui sistem de certificare şi acreditare. Pentru intervenţii transfrontaliere este esenţială obţinerea acestor acreditări care este asigurată pentru grupul ţintă prin cursul ENSZ OCHA/INSARAG. Cursul se compune din două părţi: 150 persoane vor beneficia de pregătire de bază, 30 de persoane vor dobândi certificate de formatori, astfel în total vor participa 180 de persoane la cursurile organizate în cadrul proiectului.
După derularea cursurilor de pregătire, se vor organiza exerciţii în comun. Acestea sunt esenţiale deoarece prin simularea acţiunilor se asigură pregătirea necesară intervenţiilor.
Publicarea concluziilor, evenimentul de închidere
Ca parte a activităţilor exerciţiile comune vor fi filmate. Prin intermediul acestui material dorim să prezentăm, în cadrul unui eveniment organizat, sistemul mobil de monitorizare şi funcţionarea echipei complexe create.   

Sat mobil
Prin realizarea „satului mobil” s-ar putea rezolva ca populaţiei evacuate să se ofere o acomodare asemănătoare condiţiilor normale de viaţă, va rămâne în mediul familial, iar în corturile comunitare, prin implicarea specialiştilor, vor putea obţine sprijin moral. „Satul mobil” ar funcţiona conform normelor internaţionale, şi ar fi capabil să primească chiar populaţia unui sat mai mic. Pentru realizare este necesar să se achiziţioneze corturi de locuit, corturi comune, iluminat, paturi de campanie din aluminiu, mese bănci. Ar fi asigurată serviciul de recepţie, cort sanitar, cort pentru practicarea religiei, pentru luat masa, depozit, cortul pentru colectivitate, cortul pentru baie, cu apă caldă, cort pentru distribuirea alimentelor şi a ajutoarelor, sistem de monitorizare, sistem de informare, respectiv corturi de locuit dotate cu curent la 24 V.


   

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.