Căutare:
   Programe în derulare  Evenimente

Realizarea proiectului a fost sprijinită de către:Realizarea proiectului a fost sprijinită de către: 

Proiectul a fost realizat cu sprijinul Comisiei Europene. 
ERIC
 

ERIC –Centrul de Informaţii Euroregionale
(HU-RO-SCG-1/305)
Fonduri: Program INTERREG IIIA / Phare CBC Ungaria – România şi Programul de Vecinătate Ungaria – Serbia şi Muntenegru

Proiectul vine în sprijinul comunicării în mai multe limbi a Euroregiunii DKMT şi are ca obiectiv crearea unei baze de date care să includă toate cunoştinţele şi potenţialul regiunii, pentru a veni în sprijinul aspiraţiilor euroregionale, de integrare şi inovare a regiunii, respectiv, prin mijloace specifice, să sprijine procesul de integrare în UE şi procesul de stabilizare.
Obiective generale:
 • Reducerea caracterului periferic al zonei de frontieră prin organizarea fluxului de informaţii;
 • Informarea legată de Euroregiune, intensificarea informării în zona de frontieră, generarea unei mentalităţi euroregionale, stimularea conştiinţei euroregionale;
 • Cu ajutorul fluxului de informaţii direcţionate, sprijinirea realizării cooperării euroregionale şi a principiului subsidiarităţii;
 • Activizarea vieţii economice, a relaţiilor economice ale ţărilor partenere, întărirea relaţiilor de afaceri regionale;

 

Obiectivul direct al proiectului este realizarea unui centru informaţional pentru Euroregiunea DKMT, care, având activitate de agenţie de ştiri, ajută cu servicii de presă multimedia în mai multe limbi funcţionarea relaţiilor euroregionale:
 • Realizarea Centrului de Informaţii Euroregionale DKMT, cu funcţionarea de agenţie de ştiri euroregionale, servicii de informare on-line;
 • Realizarea de relaţii şi reţea euroregională – creşterea semnificativă a cunoaşterii Euroregiunii de către utilizatorii media;  
 • Dezvoltarea reţelei de presă de specialitate a regiunii;
 • Implicarea comunităţilor locale în procesul de servicii informaţionale legate de  euroregiune, evenimente, programe organizate în comun, creşterea nivelului de informare (în medie cu 30-35%);
 • Predarea cunoştinţelor, a experienţei, în special a informaţiilor legate de aderare;
 • Cooperarea oamenilor din zona de frontieră, activitate de comună.
 • Realizarea unei reţele de cooperare în zonă cu „terminal ERIC“;
 • Apariţia IMM-urilor pe site în mai multe limbi

 

Piaţa virtuală pentru întreprinderile din euroregiune - EricMarket este sistemul informaţional de afaceri al Cooperării Regionale Dunăre-Criş-Mureş-Tisa realizat în mai multe limbi pe suport web. Utilizatorii înregistraţi vor apărea pe această „piaţă virtuală” unitară a euroregiunii în mai multe limbi, informaţiile despre afaceri sunt destinate celor trei ţări şi vor fi accesibile din aceste trei ţări. Iar în limba engleză vor putea fi accesate de oriunde din lume.

Newsletter euroregional – într-un newsletter electronic vom cuprinde evenimentele, ştirile mai importante ale unei anumite perioade, care vor fi trimise în mod regulat prin portalul de ştiri – portalul oferind posibilitatea de a se înregistra la acest newsletter.

Ştiri care pot fi utilizate în mod liber – Intenţia noastră este ca ştirile euroregionale să poată să fie accesate în mod liber, într-un cadru cât mai larg, de către orice agenţie de media sau organizaţie, cu precizarea sursei (ERIC).
O modalitate de realizare a acestui lucru este extragerea materialelor actualizate permanent pe portal într-o aşa-numită casetă de ştiri (newsbox) pe care partenerul o va putea insera pe suportul său de web în mărimea şi limba preferată (engleză, maghiară, română, sârbă), şi cei care vizitează pagina sa se vor putea informa din baza de ştiri euroregionale, care sunt actualizate permanent. Ericinfo.eu afişează banner-ul, link-ul părţii cu care cooperează în cadrul secţiunii destinate partenerilor.  
Oferta noastră de cooperare se adresează în primul rând organelor de presă, printr-un suport de schimb de ştiri, care face posibilă schimbul materialelor de presă. Conţinutul paginii pentru schimbul de ştiri nu este publică, ea poate fi accesată doar de către utilizatorii înregistraţi în mod corespunzător. Partenerii înregistraţi înainte de publicare pot accesa ştirile, pot să încarce şi să descarce materiale scrise, materiale audio, eventual şi materiale scurte de video. Condiţia de a deveni partener în acest schimb de ştiri este participarea activă la schimbul de ştiri.  
Programe internaţionale – Datorită întăririi relaţiilor transfrontaliere lumea doreşte să ia parte la diverse programe culturale organizate nu numai în ţara lor, dar şi de cealaltă parte a graniţei. Dorim să sprijinim acest lucru prin oferta internaţională de programe unde se găsesc programele culturale (de teatru, cinema, concerte, expoziţii, sau alte evenimente organizate) grupate în funcţie de regiunile, localităţile care alcătuiesc euroregiunea. În funcţie de solicitări, pentru instituţiile culturale putem asigura condiţii proprii de upload.

Portalul de ştiri al Euroregiunii DKMT poate fi accesat la adresa www.ericinfo.eu.

 


   

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

Proiectul Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.

Drumuri fără frontiere, revelaţii în Euroregiunea DCMT

EuroRegional News Aggregator

Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) si este finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, completat de co-finantarea nationala a celor doua state membre participante în program, Ungaria si România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane si comunitati, cu scopul de a exploata mai eficient oportunitatile oferite de dezvoltarea comuna a zonei de frontiera.