A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
KÜM 2008
 

A DKMT Kht. sikeresen pályázott a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a délkelet-európai kormányzati stratégia végrehajtását segít? programjára.
A projekt közvetlen célkit?zése m?helytalálkozók szervezése, melyek célja, hogy a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttm?ködési Program 2007-2013-ban megfogalmazott prioritások mentén beadandó pályázatok el?készítését a meghívott szakért?k, érdekeltek kidolgozzák. A projekt keretében megrendezend? 7 m?helytalálkozó résztvev?i az adott terület magyar, illetve szerb szakemberei, a projektmegvalósításban érdekelt szervezetek képvisel?i, döntéshozói.
Az egyes prioritásokhoz igazított m?helytalálkozók témái:


1. prioritás: infrastruktúra és környezet

  • Vasútfejlesztés
  • Közútfejlesztés
  • Környezetvédelem: árvízi védekezés, vízügyi kérdésekben való együttm?ködés

2. prioritás: gazdaság, oktatás és kultúra

  • Kulturális útvonalak – turizmus
  • Eurorégiós egészségbiztosítási kártya kialakítása
  • Oktatás, képzés
  • Civil szervezetek együttm?ködése

    

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.