A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Biztonság határok nélkül
 

Biztonság határok nélkül

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió a magyarországi Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye), a romániai Nyugati Régió (Arad, Hunyad, Krassó-Szörény és Temes megye), valamint a szerbiai Vajdaság Autonóm Tartomány területét integráló regionális együttműködés. A DKMT Eurorégió kiterjedése meghaladja a 70 ezer km2-t, népessége megközelíti az 5,4 millió főt. A terület agrárkultúrája, logisztikai és turisztikai adottságai, felsőoktatási és innovációs potenciálja révén az egységesülő Európa egyik meghatározó térsége, melynek jelentőségét a balkáni stabilitási folyamatban betöltött stratégiai szerepe még inkább felértékeli.
A DKMT Eurorégió célja, hogy támogassa és ösztönözze az önkormányzatok, a helyi közösségek, a gazdasági szereplők és a polgárok együttműködését mindazon területeken, melyek elősegíthetik a térség demokratizálódását és stabilizálódását, európai integrációját, valamint társadalmi és gazdasági fejlődését.
A DKMT intézményei elsősorban koordináló szerepet töltenek be, részt vesznek az eurorégiós fejlesztési programok kidolgozásában és végrehajtásában, emellett politikai és szakmai kapcsolataik révén az euroregionális gondolkodást erősítik befelé éppúgy, mint kifelé.

A XX. század végén mind a katasztrófavédelem, mind a polgári védelem új jelentést nyert. A természeti katasztrófák és terrortámadások számának növekedésével a biztonság egyre fontosabb. A nemzetek felismerték, hogy a hatékonyabb védekezést együttműködéssel lehet biztosítani.
A határon átnyúló „támadások” (terrorizmus, madárinfluenza, természeti katasztrófák és ipari balesetek) száma az elmúlt években jelentősen növekedett. Ez a tény bebizonyította, hogy a nemzeti védelem és stratégia mellett a nemzetközi és határon átnyúló együttműködés is szükséges a kockázatok, veszélyek és katasztrófák kezeléséhez.
A „Biztonság határok nélkül” című projekt – mely az Európai Bizottság, a Közösségi Polgári Védelmi Akcióprogram támogatásával valósult meg – fő célkitűzése az volt, hogy biztosítsa a határon átnyúló kockázat elemzés és menedzsment alapjait egy olyan workshop keretében, mely lehetőséget biztosít a szakértők közötti együttműködésre és kapcsolatépítésre. A projekt és a workshop témái a DKMT Eurorégió területét érintő legfontosabb polgári védelmi veszélyforrások voltak, mint az árvíz, veszélyes anyagok és azok tárolása, üzemi balesetek, valamint a járványügy, különös tekintettel a madárinfluenzára. A workshop-on a DKMT Eurorégió, Olaszország és Szlovákia területéről meghívott szakértők megvitatták a projekt témáit és ajánlásokat dolgoztak ki a jövőbeni határon átnyúló és nemzetközi együttműködések fejlődése érdekében.
ELŐADÁSOK:
Baranya Károly: Feladatterv a madárinfluenza járvány Somony megyei kezelésére


Csáki Imre: Az önkormányzat feladata az árvízi védekezésben


Farkas József: SEVESO II irányelv végrehajtásának üzemi gyakorlata


Farle Csaba: Madárinfluenza esetek előfordulása Csongrád Megyében


Hódi József: SEVESO üzemek tervrendszere


Kaszás Mihály: A védelmi igazgatás rendszere


Kató Sándor: Nemzetközi árvízvédelmi komplex csoport megalakításának lehetőségei a DKMT keretén belül


Leskó György: Válsághelyzet kezelés fejlesztés határmenti együttműködés keretében


Marcel Lucaciu: Járványmenedzsment Romániában


Marta Bellini: Árvíz: gyorsreagálási mechanizmusok és


Munkácsy Sándor: Atomerőmű biztonság polgári védelmi vetületei


Stirling Miklós: Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés a MOL Nyrt veszélyes ipari üzemeiben


Szabó Lajos: „KRÍZIS INTERVENCIÓ” - A lakossávédelem új dimenziói


Dr. Tombácz Zsuzsanna: Járványügy hazai helyzete, nemzetközi együttmőködések


Vass Sándor: Hullámterek erdőgazdálkodása és az árvízi levonulás befolyásolása


Dr. Vass Gyula: Tájékoztató a SEVESO II EU irányelvvel összefüggő jogszabályi változásokról és azok végrehajtási tapasztalatairól


Obert Ferenc: Közegészségügyi problémák kezelésének polgári védelmi feladatai


PROGRAM

   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.