A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
JEDI
 

JEDI ROHU 452 (Joint Employment-Driven Initiative) Közös foglalkoztatás alapú kezdeményezés

A projekt célja a román-magyar határon átnyúló térség foglalkoztatásának javítása a hosszú távú kiegyensúlyozott munkaerőpiaci feltételek létrehozása által.

A projekt teljes költségvetése: 6,531,618.00 €.

Megvalósítási időszak: 2020. február 1- 2022. október 31. között. A projekt partneri együttműködés keretében kerül megvalósításra.

Együttműködő partnerek a projektben a következő intézmények:

 • Vezető partner: Szegedi Szakképzési Centrum
 • PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
 • PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye
 • PP4: Homokhát Eurointegráció Kistérség-és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
 • PP5: Temes Megyei Tanács
 • PP6: Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara

A projekt fő tevékenységei a következők:

 • a szakképzés korszerűsítési feltételeinek megteremtése 5 képzési helyszín fejlesztése által,
 • a célterület munkaerő piacának feltérképezése, hálózatba szervezése és közös fejlesztése,
 • közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és képzés terén

A projekt fő várható eredményei a következők:

 • jobb szakképzési feltételek,
 • közös, határon átnyúló munkaerőpiac,
 • az érintett intézmények hálózatának létrejötte,
 • a határon átnyúló munkaerő mobilitásának fokozása.

JEDI

   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.