A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Bemutatkozás
 

 

Duna - Körös - Maros - Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség - Közhasznú Társaság

 

 

2003. május 24 -én a Hármas-határon (Triplex Confinium) a DKMT Regionális Együttműködés többéves hagyományaihoz hűen harmashatárnyitási ünnepség keretében ismét megmutatkozott a magyar-szerb-román határszakaszon található megyék, illetve tartomány közötti szoros kapcsolat és együttműködés.

A DKMT Eurorégiót 3 magyarországi, 4 romániai megye, valamint a Vajdaság reprezentálja. A tagmegyék a következők: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Arad megye, Hunyad megye, Krassó - Szörény megye, Temes megye, Vajdaság tartomány.

Az elmúlt hónapokban megérlelődött a gondolat arra, s az előkészítés eredményeként mára a feltétele is megteremtődött annak, hogy a DKMT együttműködés alapítói kimondják egy olyan közösen létrehozott közhasznú társaságnak a megalakítását, amely jogi személyiségű gazdasági társaságként alkalmas eszköze lehet a közös fejlesztési feladatok előkészítésének és menedzselésének. Mivel a Kht. létrehozása alapvetően befolyásolja az eurorégiós együttműködés további mozgásterét és szerepvállalását, ezzel párhuzamosan indokolttá vált áttekinteni a DKMT eddigi működési gyakorlatát is, és azzal kapcsolatban is meghozni azokat a döntéseket, amelyek egyként szolgálják a szervezet hatékonyság-javítását, és a kapcsolatok bővítését.

Az új struktúra lényege a jogi személyiségű gazdasági társaság és a regionális együttműködés politikai szervezetének szétválasztása. A most megalakuló DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Kht. (DKMT Kht.) egy zárt társaság, melynek alapítói a DKMT-t 1997-ben létrehozó közhatalmi szervezetek. Az alapítók a Kht. taggyűlésén keresztül érvényesítik alapítói jogaikat, s hozzák meg döntéseiket azokról a fejlesztési elképzeléseikről, melyek végrehajtásához a Kht. alkalmas szereplőnek látszik. Ezzel párhuzamosan - a Kht. létrejöttével immáron az alapítói jogosítványok csorbítása nélkül - lehetőség nyílik a regionális együttműködés eddigi vezető testületének, az Elnökök Fórumának (mostantól Közgyűlésének) kibővítésére. A bővítésre részben társult tagok bevonásával (megyénként a megyeszékhelynek otthont adó megyei jogú városok), továbbá állandó meghívottak (egyetemek, gazdasági kamarák, ifjúsági szervezetek, civil szervezetek, szakszervezetek limitált számú képviselői) felkérésével kerülhet sor. A társult tagok teljes jogú tagként vesznek részt a DKMT működésében (ez természetesen nem vonatkozik a Kht-ra, melynek működése teljes egészében elkülönül a DKMT politikai működésétől), így ugyanazon jogok (pl. szavazási jog) és kötelezettségek (finanszírozás) hárulnak rájuk, mint az alapítókra. Az állandó és eseti meghívottak csupán tanácskozási jogosítvánnyal rendelkeznek.

A kibővülő résztvevői kör, illetve az Elnökök Fórumát kiváltó Közgyűlés működőképessé tétele új szabályok és finomabban kimunkált működési rend életbe léptetését teszi szükségessé.

 A mai napon megalakított Kht.-val egy olyan fejlesztési ügynökség jött létre, melynek feladata az eurorégió területén gazdasági, infrastrukturális, turisztikai és kulturális projektek és rendezvények menedzselése, illetve koordinálása. Ezen fejlesztési feladatok megvalósulásától a régió fejlődését, idegenforgalmi fellendülését, egymás kultúrájának alaposabb megismerését és a három nemzet közötti szorosabb együttműködést várják az alapítók.

Remélhetőleg a most bevezetésre kerülő új működési rend olyan átlátható szervezeti struktúrát léptet életbe, amely az eddigieknél hatékonyabban és eredményesen szolgálja majd a regionális együttműködést, és hozzásegíti az eurorégiót ahhoz, hogy mindazokat a lehetőségeket és előnyöket, amelyeket együttműködés ilyen formája biztosít, a kölcsönös előnyök tiszteletben tartása mellett végre ki is lehessen használni.

 

A DKMT Kht. Ügyvezetője:
Csókási Eszter

 

Iroda címe:
6722 Szeged, Tábor u. 7/B.
Telefon:+36-62/543-165
Fax:+36-62/543-166

 E-mail: office@dkmt.net

 

    

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.