A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Titkárság
 

A DKMT TITKÁRSÁGA

A legutolsó Közgyűlés döntése értelmében a titkárság székhelye a soros elnök adminisztrációs székhelye lesz. A titkárság működéséhez szükséges fedezetet a Közgyűlés teljes jogú tagjai biztosítják.

A titkárság munkáját a soros elnök irányítja. A titkárságnak 3 delegált tagja van, melyek közül 1 fő magyar, 1 fő román, 1 fő vajdasági tag. A titkárság vezetője a soros elnököt adó országból delegált tag. A titkárság vezetőjének személye a soros elnök rotációjával együtt változik.

Fő feladatai:

· koordinálja a Közgyűlés üléseit,

· közreműködik a munkadokumentumok elkészítésében,

· állandó kapcsolatot tart a tagrégiókkal,

· biztosítja a folyamatos információáramlást,

· kapcsolatokat épít más regionális együttműködésekkel,

· figyelemmel kíséri az Európai Unió különféle programjait, és a Közgyűlés döntése alapján pályázatokat készít és projektek megvalósítását szervezi,

· kezdeményezi és bonyolítja közös rendez vények, akciók megtartását,

· gondoskodik a DKMT honlapjának naprakészségéről.

Munkatársai:

· Domonkos Beáta: magyarországi tagmegyék képviselője

· Fenyvesi Éva:  romániai tagmegyék képviselője

· Kókai Roland: Vajdaság képviselője

Magyarországi cím:
6722 Szeged, Tábor u. 7/B.
Telefon: +36-62/543-165
Fax: +36-62/543-166

Romániai cím:
300034 Temesvár, Bd. Revolutiei din 1989. nr. 17. Románia
Telefon: +40-256/493-674
Fax: +40-256/406-361

Vajdasági cím:
21 000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16. Szerbia
Telefon: +381-21/456-190
Fax: +381-21/456-190

 E-mail: office@dkmt.net
   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.