A megvalósítást támogatók, partnerek:A megvalósítást támogatók, partnerek: 

A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
Koordinációs Bizottság
 

KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

 

Koordinációs bizottság tagjainak kijelölése

A Közgyűlés a döntés-előkészítés hatékonyságának biztosítása és a DKMT működésének segítése érdekében az alapító tagok választott tisztségviselői közül 3 fős Koordinációs bizottságot hoz létre, melynek tagjait - tagországonként 1-1 főt - a tagországok jelölik.
A Koordinációs bizottság tagjainak személyéről az alapító tagok konszenzussal döntenek.

Koordinációs bizottság feladata

  • a Közgyűlés elé kerülő döntési javaslatok előkészítése, az előzetes egyeztetések lebonyolítása

  • a Közgyűlés tagjai közötti koordináció

  • a Közgyűlés és a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság közötti kapcsolattartás

Koordinációs Bizottság tagjai

  • a magyarországi résztvevők képviseletében: Marosvári Attila, Makó Város Önkormányzatának alpolgármestere

  • a romániai résztvevők képviseletében: Liviu Borha, a Temes Megyei Tanács alelnöke

  • a szerbiai résztvevők képviseletében: Dr. Tihomir Simić, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának alelnöke   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.