A projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult meg 
 

ÜDVÖZÖLJÜK A
DUNA-KÖRÖS-MAROS-TISZA REGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS
HONLAPJÁN!

  

Miként a négy folyó összeolvad, magába szívva a nap sugarait, a hegyek és síkságok kioldott kincseit, úgy válik eggyé e folyók ölelte térségben él? magyarok, románok és szerbek akarata is, hogy oly sok viszály és szenvedés után végre összefogva, együttm?ködve teremtsenek jövőt magunknak itt, a Kárpátok és az Alföld peremén, Európa keleti kapujában.JEDI ROHU 452 (Joint Employment-Driven Initiative)

Közös foglalkoztatás alapú kezdeményezés

A projekt célja a román-magyar határon átnyúló térség foglalkoztatásának javítása a hosszú távú kiegyensúlyozott munkaerőpiaci feltételek létrahozása által.

A projekt teljes költségvetése: 6 531 618.00 €.

ERFA támogatás összege: 5 551 875.30 €.

Megvalósítási időszak: 2020. február 1- 2022. október 31. között. A projekt partneri együttműködés keretében kerül megvalósításra.

Együttműködő partnerek a projektben a következő intézmények:

 • Vezető partner: Szegedi Szakképzési Centrum
 • PP2: DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
 • PP3: Szeged-Csanádi Egyházmegye
 • PP4: Homokhát Eurointegráció Kistérség-és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
 • PP5: Temes Megye
 • PP6: Temes Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara

A projekt fő tevékenységei a következők:

 • a szakképzés korszerűsítési feltételeinek megteremtése 5 ilyen képzési helyszín fejlesztése által,
 • a célterület munkaerő piacának feltérképezése, hálózatba szervezése és közös fejlesztése,
 • közös intézményi együttműködés a foglalkoztatás és képzés terén.

A projekt fő várható eredményei a következők:

 • jobb szakképzési feltételek,
 • közös, határon átnyúló munkaerőpiac,
 • az érintett intézmények hálózatának létrejötte,
 • a határon átnyúló munkaerő mobilitásának fokozása.

”Jelen weboldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.”

A program honlapja: www.interreg-rohu.eu

Partnerség egy jobb jövőért

 

A projekt tájékoztatója PDF formátumban elérhető az alábbi linkre kattintva:
JEDI ROHU 452   

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

A "Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Határtalan utak, élmények a DKMT Eurorégióban

EuroRegional News Aggregator

A "EuroRegional News Aggregator" című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.